Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Program je namjenjen kandidatima sa završenim četverogodišnjim studijima (240 ECTS) koji žele da ovladaju procesima kao što su:

 • - kreiranje poreskih zakona i cjelokupnog poreskog sistema,
 • - priprema i izvršenje budžeta,
 • - finansiranje javnog sektora,
 • - obračun, plaćanje i naplatu javnih prihoda.

Pored toga, znanja stečena na ovom programu dragocjena su za poreske konsultante i eksperte za korporacije i druge poreske obveznike. Shodno ovome, možemo uopšteno reći da se ciljevi studiranja odnose na sticanje cjelokupnog i zaokruženog znanja vezanih za proces prikupljanja javnih prihoda i vršenje javnih rashoda.

ISHOD PROCESA UČENJA

Studijski program Poreska ekonomija omogućava studentu:

 • - ovladavanje naučnim i praktičnim znanjima iz oblasti javnih finansija i fiskalne ekonomije kao dijela ukupne
 •    makroekonomije,
 • - sticanje sposobnosti vezanih za menadžment javnog sektora,
 • - cjelovit i zaokružen uvid u prirodu i karakter međuodnosa privatnog i javnog sektora koji čine srž mješovitih
 •    ekonomija,
 • - razumijevanje samog procesa oporezivanja, načina obračuna poreske obaveze, kao i razumijevanje mjesta i
 •    uloge poreskih organa.

Master akademske studije na Poreskoj akademiji imaju 60 ECTS i traju jednu godinu. Predmeti studijskih programa nose 48 ECTS, a završni – master rad 12 ECTS. Studijski program nudi sva neophodna znanja i akademske vještine potrebne stručnjacima različitih profila na nivou master akademskih studija.

Na Poreskoj Akademiji realizuje se licencirani studijski program master akademskih studija – Poreska akademija – poresko – finansijska analiza (60 ECTS).

 

 STUDIJE
DRUGOG CIKLUSA

 STUDIJSKI PROGRAM: PORESKO-FINANSIJSKA ANALIZA
(
60 ECTS)

NASTAVNI PLAN
od akademske 2012/1013. godine

semestar I

Fond

Bod.

semestar II

Fond

Bod.

Metodologija istraživanja

3+2

7

Komparativne poreske strukture

3+2

5

Makroekonomska analiza

3+2

8

Oporezivanje potrošnje

3+2

7

Oporezivanje dohotka

3+2

7

Izborni predmet 2

3+2

6

Izborni predmet 1

3+2

8

Završni rad

3+2

12

ukupno

20

30

ukupno

20

30

LISTA
IZBORNIH PREDMETA

Semestar

Predmet

Naziv
predmeta

Fond
časova

I

Izborni predmet 1

 1. Poslovno i finansijsko restrukturiranje
  preduzeća
 2. Fiskalni sistem
  BiH

 

3+23+2

 

II

Izborni predmet 2

 1. Korporativne finansije
 2. Specijalni i konsolidovani bilansi

3+2

3+2

OVDE PREUZMI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Odbranom završnog rada kandidat stiče zvanje Master ekonomije za poreski sistem. Stručni, akademski, odnosno naučni naziv, uskladiće se prema nacrtu Zakona o zvanjima, odnosno definisaće u skladu sa čl. 9. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju.

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail