Categories Archives: Raspored ispita

Kategorija : Raspored ispita

Raspored ispita januarsko-februarski ispitni rok 2018, Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita možete pruzeti OVDJE.

Raspored ispita januarsko/februarski ispitni rok 2018, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita možete preuzeti OVDJE.

Termini ispita oktobar 2 – Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Termine ispita možete preuzeti OVDJE.

Raspored ispita oktobar 2017 Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita možete preuzeti OVDJE.

Raspored ispita za septembarski ispitni rok, DOBOJ

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita za septembarski ispitni rok za odjeljenje u Doboju.

Raspored ispita – septembar, Doboj

Termini ispita Septembar 2017 Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Termine ispita možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …

Raspored ispita za junsko-julski ispitni rok, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita za junsko-julski ispitni rok za odjeljenje u Doboju.

Raspored ispita za junsko-julski rok

Termini ispita jun-jul 2017, Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Termine ispita možete preuzeti OVDJE.

Termini ispita april 2017 Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Termine ispita možete preuzeti OVDJE.

Raspored ispita za aprilski ispitni rok, odjeljenje Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita za aprilski ispitni rok za odjeljenje u Doboju.

Raspored ispita – aprilski ispitni rok

Rezultati iz Matematike za ekonomsite

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti rezultate iz predmeta Matematika za ekonomiste.

Rezultati iz Matematike za ekonomiste, februar 2017.

Raspored ispita za januarsko-februarski rok 2017., odjeljenje Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita za januarsko-februrski ispitni rok za odjeljenje u Doboju.

PA-jan-febr-16-17 (1)

Raspored ispita za januarsko-februarski rok 2017., odjeljenje Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok možete preuzeti na linku: jan-feb-ispiti 

Izmjena raspored ispita za oktobarski ispitni rok, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita za oktobarski ispitni rok, za odjeljenje u Doboju, možete preuzeti u prilogu.

pa-oktobarr-15-16-5

Raspored ispita za septembarski rok, za odjeljenje Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita za septembarski rok, za odjeljenje Doboj, možete preuzeti u prilogu.

pa-septembar-15-16-6

Raspored ispita za septembarski ispitni rok Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita za septembarski ispitni rok možete preuzeti OVDJE.

Izmjena termina ispita za junsko-julski ispitni rok, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita za junsko-julski ispitni rok za odjeljenje u Doboju.

PA-jun-jul-15-16 (8)

Ispit iz Osnova ekonomije, odjeljenje Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Obavještavamo studente, u odjeljenju Doboj, da će se ispit iz Osnova ekonomije održati 23.06. i 07.07.2016. godine u 12h.

 

Ispit iz Strateškog finansijskog menadžmenta, DOBOJ

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Ispit iz predmeta Strateški finansijski menadžment održaće se u utorak, 14.6.2016. godine u 10h, za odjeljenje u Doboju.

Pismeni ispit iz Upravljačkog računovodstva i Procjene i revizije preduzeća, DOBOJ

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Pismeni dio ispita iz Upravljačkog računovodstva i Procjene i revizije preduzeća će se održati u utorak, 14.6.2016. godine u 10h u Doboju.

U istom terrminu održaće se i popravni kolokvijum iz predmeta Procjena i revizija preduzeća.…

Usmeni ispit kod prof. Gordane Vukelić, Doboj/Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Usmeni ispit kod prof. Gordane Vukelić, na osnovnim i postdiplomskim studijima održaće se u sljedećim terminima:

- SLOBOMIR

     - 17.6.2016. u 10h i 15.7.2016. u 10h

- DOBOJ

    – 17.6.2016. u 17h i 15.7.2016. u 17h

Raspored ispita za junsko-julski ispitni rok za odjeljenje u Slobomiru.

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita za junsko-julski ispitni rok za odjeljenje u Slobomiru.

PA_jun_jul.

Rasporet ispita za majski apsolventski rok, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Raspored ispita za majski apsolventski rok, za odjeljenje Doboj, možete preuzeti u prilogu.

PA-apsolv.majski-15-16

Izmjenjeni raspored ispita u aprilskom ispitnom roku, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita u aprilskom ispitnom roku za odjeljenje u Doboju.

PA-april-15-16

Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku, Slobomir

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita u aprilskom ispitnom roku za odjeljenje u Slobomiru.

PA april

Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

U prilogu možete preuzeti raspored ispita u aprilskom ispitnom roku za odjeljenje u Doboju.

PA-april-15-16 (1)

O B A V J E Š T E NJ E

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Usmeni dio ispita iz Matematike za ekonomiste, Finansijske matematike, Poslovne statistike i Poslovnog odlučivanja umjesto 02.02. održaće se 03.02.2016. u 12 h .

 

Predmetni profesor…

Raspored ispita – oktobar II

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

SLOBOMIR

DOBOJ

Obavještenje o ispitima, odjeljenje Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Obavještavaju se studenti da će se teorijski dio ispita iz predmeta: Matematika za ekonomiste, Poslovna statistika, Finansijska i aktuarska matematika i Poslovno odlučivanje održati u petak (23.10.) sa početkom u 11 časova.

Predmetni asistent

Ispiti kod prof. dr Gordane Vukelić, septembarski rok, Doboj

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Obavještavaju se studenti da će se svi ispiti, u odjeljenju Doboj, kod prof. dr Gordane Vukelić održati u petak, 25.09.2015. godine sa početkom u 17h.

Termini ispita u septembarskom roku

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Doboj

Slobomir

Drugi ispitni termin iz Finansijskog prava

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Obavjestavaju se studenti da ce se ispit iz Finansijskog prava odrzati 7. jula 2015. sa pocetkom u 8h u Doboju, u 13.30h u Slobomiru. Takodje se mole studenti koji su polozili, da indexe ostave u studentskoj sluzbi do 6. jula.…

Termini ispita u junsko/julskom ispitnom roku akademske 2014/2015. godine

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Kampus – Doboj

Kampus – Slobomir

Izmjena termina ispita iz Finansijskog prava

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Finansijskog prava umjesto 25.6. 2015. održati 26.06.2015. u 8h u  Slobomiru, u 14h u Doboju.…

Termini ispita – aprilski rok

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Termini ispita u aprilskom roku – DOBOJ

Termini ispita u aprilskom roku – SLOBOMIR

Ispit – Finansijsko pravo

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Finansijskog prava održati 12.02.2015. u 8h u Doboju, u 15h u Slobomiru. Takođe, u isto vrijeme će se vršiti i upis ocjena studentima koji su položili pismeno.…

Terimini ispita u januarsko – februarskom roku akademske 2014/2015

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Termini ispita za kampus u Doboju

Termini ispita za kampus u Slobomiru

Prijava ispita i ovjera semestra

Postavio: Poreska akademija

Pročitaj više...

Ovjera semestra i prijava ispita za januarsko – februarski rok akademske 2014/2015 je od 12. januara do 16. januara 2015. godine.
I termin u ispitnom januarsko – februarskom roku je od 19. januara do 1. februara 2015. godine.
II termin …

Očekuje nas…

Poslednje vijesti