Obavještenje o ispitima, odjeljenje Doboj

master slobomir

Obavještenje o ispitima, odjeljenje Doboj

Autor: Poreska akademija

20.10.2015.

Obavještavaju se studenti da će se teorijski dio ispita iz predmeta: Matematika za ekonomiste, Poslovna statistika, Finansijska i aktuarska matematika i Poslovno odlučivanje održati u petak (23.10.) sa početkom u 11 časova.

Predmetni asistent