ODBRANA MASTER RADA GORANA LAZAREVIĆ – PA

ODBRANA MASTER RADA GORANA LAZAREVIĆ – PA

Autor: Poreska akademija

13.09.2014.

Konkurs-kancelarija-Stevanovic-602x300

Obavještavamo vas da će se 13.06.2014.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana Master rada pod nazivom ”Bilans uspjeha kao podloga za izradu poreskog bilansa”, studenta Master studija Poreske akademije Gorane Lazarević. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA