ODBRANA MASTER RADA SANJA LJUBINKOVIĆ-PA

ODBRANA MASTER RADA SANJA LJUBINKOVIĆ-PA

Autor: Poreska akademija

13.09.2014.

Obavještavamo vas da će se 23.04.2014.godine, sa početkom u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana završnog master rada pod nazivom “Stečaj kao instrument za procjenu namirenja povjerilaca”, kandidata Sanje Ljubinković.

Odbrana navedenog    Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

Studentska služba