Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Poslovni sekretar Slobmoir P Univerziteta koordinira aktivnostima i komunikacijom između Retkora i zaposlenih i trećih lica.  Poslovni sekretar je zadužen za organizovanje sastanaka na Univerzitetu, priprema sjednice Senata univerziteta i vodi protokol, vodi zapisnike na sastancima. Poslovni sekretar omogućava razvoj saradnje između univerziteta i drugih institucija i organizacija. Po sistematizaciji poslova zadužen je za praćenje i nabavku kancelarijskog materijala, kao i druge poslove iz svoje djelatnosti po nalogu menadžera administracije i rektora univerziteta.

Poslovnii sekretar Univerziteta radi u kampusu u Doboju svakim radnim danom od 8h do 16h.

Poslove poslovnog sekretara obavlja Milanka Radić.

Telefon: 053 209 621

E-mail adresa: milanka.radic@spu.ba

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail