Prijava ispita i ovjera semestra

foto

Prijava ispita i ovjera semestra

Autor: Poreska akademija

08.01.2015.

Ovjera semestra i prijava ispita za januarsko – februarski rok akademske 2014/2015 je od 12. januara do 16. januara 2015. godine.
I termin u ispitnom januarsko – februarskom roku je od 19. januara do 1. februara 2015. godine.
II termin u ispitnom januarsko – februarskom roku je od 9. februara do 21. februara 2015. godine.
Nastava u drugom semestru akademske 2014/2015 počinje 2. marta 2015. godine.