Rezultati II kolokvijuma FEM i PA, Engleski jezik 1