REZULTATI SEPTEMBAR 2, PROF. dr LJILJANA JOVIC

master slobomir

REZULTATI SEPTEMBAR 2, PROF. dr LJILJANA JOVIC

Autor: Poreska akademija

28.09.2015.

Javne finansije

  1. Sava Matić, 6
  2. Nikolina Pejanović, 7
  3. Milan Mišikić, 6
  4. Savo Bambulović, 5

 

Fiskalni federalizam i lokalna samouprava

  1. Bojana  Zoranović, 8

Poreski i carinski sistemi

1. Nela Nikić, 6

Kategorija: ,