Školarine i stipendije

Školarine i stipendije

Iznos školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima na svim fakultetima Slobomir P Univerziteta je 2.934 KM (1.500 evra), osim na Odsjeku za muziku Akademije umjetnosti gdje je školarina 3.912 KM (2.000 evra). Prijava i odbrana master rada se plaća 978 KM (500 evra) na svim fakultetima, osim na Odsjeku za muziku Akademije umjetnosti gdje se plaća 1.564 KM (800 evra).

9
U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu rada i 1 rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Banak“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

- umanjenje školarine od 15% za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – 50 stipendija
- umanjenje školarine od 50% za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – 50 stipendija.

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail