Termini konsultacija u Slobomiru

ideja

Termini konsultacija u Slobomiru

Autor: Poreska akademija

07.10.2015.

Konsultacije sa predmetnim profesorom/asistentom su nakon svakog održanog predavanja/vježbi (u trajanju od 1h).