O fakultetu

O fakultetu

Za svoje buduće studente Slobomir P Univerzitet je pripremio kvalitetne studijske programe u skladu sa bolonjskim procesom, osmišljene tako da zadovolje zahtjeve savremenog tržišta rada i poslovanja.

Poreska akademija

003_Poreska

  • Studijski program PORESKO-FINANSIJSKA ANALIZA 180 ECTS
  • Studijski program PORESKO-FINANSIJSKA ANALIZA 240 ECTS

Poreska akademija Slobomir P Univerziteta je osnovana sa ciljem da obrazuje stručnjake za upravljanje javnim prihodima kao posebnim, po mnogo čemu specifičnim područjem ukupnih finansija u savremenim  privredama. Studijski programi su koncipirani tako da se studentima obezbjedi mogućnost sticanja osnovnih znanja iz oblasti poreske problematike kao i operativnih vještina iz oblasti obračunavanja visine poreske obaveze, procjene poreskog opterećenja kao i mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda.  Ovo je ujedno i prvi fakultet  ovog profila na prostoru bivše Jugoslavije  i šireg okruženja.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail