Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

Poreska akademija (Fiscal Academy) Slobomir P Univerziteta po svom studijskom programu  predstavlja jedinstven  fakultet u Bosni i Hercegovini i njenom okruženju. Naime, znajući koliko je u tržišnom sistemu privređivanja bitna problematika oporezivanja osmislili smo studijski program koji će osigurati sticanje svih znanja relevantnih za politiku i proces oporezivanja. 

Akademija je struktuirana tako da studentima na početku pruži neophodna akademska znanja iz ekonomije, a zatim, kroz izučavanje poreza, poreskih sistema i pitanja javnih finansija omogući sticanje osnovnih i naprednih znanja, te omogući da student postane poreski profesionalac. Smatramo da je poreski profesionalac osoba koja odlično poznaje poreski sistem zemlje i u mogućnosti je da ponudi odlična rješenja po pitanju konkretne poreske problematika- ovakvo profilisanje studenta predstavlja osnovni cilj naše akademije. Akademija je zauzela svoje mjesto u privrednom trouglu Vlada – Poslovni subjekti – Akademija, gdje se bavi pitanjem kako javnog tako i korporativnog aspekta poreza. Stoga ne treba da čudi što diplomirani studenti Poreske akademije svoje zaposlenje mogu očekivati kako u domaćem i inostranom privatnom sektoru, tako i u državnim institucijama (opštine, carina, poreska uprava).

Studije su u potpunosti usklađene sa odredbama Bolonjske deklaracije i Zakona o visokom obrazovanju RS, tako da su na prvom ciklusu predviđene trogodišnje i četvorogodišnje studije. Po njihovom završetku student stiče zvanje diplomirani ekonomista za poreski sistem, odnosno ekonomista za poreski sistem. U zavisnosti od broja osvojenih bodova na dodiplomskim studijima, studenti mogu upisati studije drugog ciklusa i to u trajanju od četiri semestra, ukoliko su završili trogodišnje studije, odnosno dva semestra ukoliko su na prvom ciklusu studija završili četvorogodišnje studije.

 

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail