Tehnički sekretar

Tehnički sekretar

Tehnički sekretar obavlja administrativno-tehničke poslove za Univerzitet, rukovodi telefonskom centralom, šalje i prima faksove i dostavlja ih primaocima, obavlja daktilografske poslove, vodi evidenciju o prisustvu na radu zaposlenih u organizacionoj jedinici, obavlja poslove slanja i primanja pošte, evidentira korišćenje laptop-ova i kompjutera, organizuje korišćenje apartmana, obavlja sve druge poslove neophodne za neometano funkcionisanje Univerziteta.

Tehnički sekretar Univerziteta radi u kampusu u Slobomiru svakim radnim danom od 8h do 16h.

Poslove tehničkog sekretara obavlja Maja Krsmanović.

Kancelarija: 201

Telefon: 055 231 101

E-mail adresa: info@spu.ba

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail