O Fakultetu

O Fakultetu

Poreska akademija Slobomir P Univerziteta je osnovana sa ciljem da obrazuje stručnjake za upravljanje javnim prihodima kao posebnim, po mnogo čemu specifičnim područjem ukupnih finansija u savremenim privredama. Studijski programi su koncipirani tako da se studentima obezbjedi mogućnost sticanja osnovnih znanja iz oblasti poreske problematike kao i operativnih vještina iz oblasti obračunavanja visine poreske obaveze, procjene poreskog opterećenja kao i mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda. Ovo je ujedno i prvi fakultet ovog profila na prostoru bivše Jugoslavije i šireg okruženja.

Dešavanja

There is no upcomming event to display.